ટેડી રીંછ

અમારી પાસે હવે ક્લાસિક ટેડી રીંછ, ડ્રેસ્ડ ટેડી રીંછ, ગ્રેજ્યુએશન ટેડી રીંછ અને લવ ટેડી રીંછ જેવા ઘણા શ્રેણીના ટેડી રીંછ છે. અમે ટેડી રીંછની વિવિધ શૈલીઓ બનાવવા માટે પ્રેરણા ચાલુ રાખીશું, જેથી અમારા ટેડી રીંછ પ્રેમીઓ વધુ સંગ્રહ કરી શકે.

અમારી તમામ ટેડી રીંછના કદ અને રંગો તમારી વિનંતીઓના આધારે બદલી શકાય છે, અને અમે તમારા ડ્રોઇંગમાંથી સ્ટફ્ડ પ્રાણીઓને પણ કસ્ટમ કરી શકીએ છીએ. જો અમારી પાસે સ્ટોક હોય તો અમે જથ્થાબંધ જથ્થાબંધ કસ્ટમ ખરીદી અને નાનો લોટ ઓર્ડર સ્વીકારીએ છીએ. વધુ વિગતો મેળવો અને હમણાં ઓર્ડર કરો!